Våra miljömål är att ständigt minska koldioxiden/omsättning i SEK och att öka vår omsättning/l diesel.

Certifikat Nybro TransportBåde Nybro Transport och Nya Elwoods Åkeri är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan år 2000 respektive 2004 och trafiksäkerhetscertifierade sedan 2009. I maj 2012 blev vi även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Vårt miljöarbete är en central och ständigt pågående process som syftar till att minimera vår miljöpåverkan både när det gäller våra transporter och vårt administrativa arbete.

Vårt trafiksäkerhetsarbete sker i samarbete med Vägverket och har som långsiktigt mål att skapa en trafiksäker miljö för såväl anställda som kunder och övriga trafikanter.

Samtliga äldre fordon i vår flotta har under de senaste åren ersatts med moderna fordon med miljöklassade motorer. Utsläppen av miljöstörande ämnen har därmed minskat dramatiskt sedan processen startade år 1999. Både kväveoxid och partikelutsläpp har halverats sedan starten och är  mer än 75 % lägre i de bilar vi numera investerar i.

Våra miljömål är att ständigt minska koldioxiden/omsättning i SEK och att öka vår omsättning/l diesel. För att nå målen är vi och vår personal engagerade i en ständig utvecklingsprocess.

Nybro Transport är ett miljötänkande företag