Vi transporterar allt från kyckling, ost och grönsaker till pappersvaror, byggmaterial och produkter till verkstadsindustrin.

Fjärrtrafiken svarar för cirka 60 procent av Nybro Transports verksamhet. Den bedrivs huvudsakligen på uppdrag av Schenker och omfattar dagliga turer till och från ett stort antal orter i Småland, Skåne, Blekinge och Västergötland.

Vi transporterar allt från kyckling, ost och grönsaker till pappersvaror, byggmaterial och produkter till verkstadsindustrin.

Vår moderna fordonspark består till största delen av Volvo med miljöklassade motorer från Euro 2 till de nyaste Euro 5 klassade. Vi förfogar över olika skåpbyggnationer varav flera med dubbla lastplan och utrustade för tempererade transporter.

Fjärrtransporter