Vår fordonsflotta består av såväl citytrailers som lätta och tunga lastbilar och ett antal budbilar

DistributionstrafikDistributionstrafiken svarar för cirka 30 procent av omsättningen. Den utgår från Schenkerterminalen i Nybro och omfattar ett antal närliggande orter: Emmaboda, Alstermo, Kalmar, Torsås, Nybro, Mönsterås och Blomstermåla.

Det gods som varje natt anländer till terminalen från olika delar av landet, lastas tidigt varje morgon på mindre bilar och levereras under förmiddagen. Avgående gods hämtas upp på eftermiddagen.

Vår fordonsflotta består av såväl citytrailers som lätta och tunga lastbilar och ett antal budbilar.

Våra budbilar, som främst är en service för befintliga kunder, transporterar mindre gods som av olika anledningar inte går med ordinarie bil. En mindre del av budbilstransporterna utförs för externa kunder.